Hjemmeside

test dine websider

Ved å holde seg til standardene og sørge for validert koding legger man til rette for at nettsidene fungerer på forskjellige plattformer og i eldre og fremtidige versjoner av disse.

Testen uføres av standardorganisasjonen W3C sin validerings- funksjon. Skriv eller lim inn en url i feltet og trykk valider.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål vedrørende testen.

Valider websider


Test dine websider er nå flyttet til www.visualmedia.no